• Polska Federacja Rynku Nieruchomości
  • Bielsko-Częstpchowsko-Katowickie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
  • Open Finance
  • Śląskie Centrum Ubezpieczeń
  • "Spomet" fabryka domów MAX
  • KB Projekt - biuro projektowe
  • i inni...